Referenser

Snäckan
 

Uppdragsgivare:

Västfastigheter
Uddevallahem
Hemsö
Vårdfastigheter


« Tillbaka 

Västfastigheter

Löpande arbete för Västfastigheter där vi upprättar förvaltningshandlingar och uppdaterar ritningar efter varje genomförd ändring. På så sätt finns alltid gällande handlingar i databasen. Efterfrågan har blivit större att överföra gamla original till digitala handlingar.

Vi har även liknande uppdrag från både Uddevallahem och Hemsö Vårdfastigheter.