Referenser

Snäckan
 

Entreprenör:
Skanska Hus AB

Byggherre:
Frykvalla
Förvaltnings AB

Skisser:
PDF


« Tillbaka 

ICA Kvantum, Strömstad

Limmaren 2 i Strömstad
Ytterligare ett projekt som pågår med beräknad färdigställandetid i slutet på 2012.
En ny ICA Kvantum skall uppföras på Prästängen.

Vi har hand om färdigprojekteringen.