Referenser

Snäckan
 

Entreprenör:
NCC

Byggherre:
Hemsö
Vårdfastigheter AB

« Tillbaka 

Äldreboende, Lysekil

2009/2010, ombyggnad för äldreboende i Lysekil, där vi ansvarade för färdigprojektering och färgsättning.