KIB, Konsulterande Ingenjörsbyrån i Uddevalla AB, grundades på 30-talet av Tage E. Johansson. Gillis Jacobsson började arbeta i företaget 1949 och 1964 blev han delägare.


Konsulterande Ingenjörsbyrån i Uddevalla

1983 anställdes Gillis dotter Marian Simonsson i firman och ett år senare hade far och dotter tagit över ägandeskapet. Förutom Gillis och Marian arbetar byggnadsingenjörerna Kurt Enander och Anders Andersson i företaget. Kurt har varit med sedan slutet av 60-talet och Anders började år 2000.

Vi är ett flexibelt företag som arbetar med planering och projektering av allt från privata bostäder till stora offentliga utrymmen.

« Tillbaka    |    Kontakta oss